Door op het logo te klikken, beweegt het rechts en links over het scherm.