Door op de knop te drukken,
verspringt het logo van Ivoran.
Door opnieuw te drukken,
spring het terug naar het begin.