'Frank', familienaam=>'Smits', gemeente=>'Kapellen'), array(voornaam=>'Anja', familienaam=>'Verelst', gemeente=>'Schoten'), array(voornaam=>'Jan', familienaam=>'Peeters', gemeente=>'Brasschaat')); for ($t = 0; $t < sizeof($adressenlijst); $t ++){ echo "

".$adressenlijst[$t][familienaam]."
".$adressenlijst[$t][gemeente]."

"; } ?>