"; } echo "
"; $namenlijst = array(); $namenlijst[0] = 'Frank Smits'; $namenlijst[1] = 'Anja Verelst'; $namenlijst[2] = 'Luc Stevens'; $voornamenlijst = array(); $familienamenlijst = array(); for ($t = 0; $t < sizeof($namenlijst); $t ++){ $naamdelen = explode(' ', $namenlijst[$t]); $voornamenlijst[$t] = $naamdelen[0]; $familienamenlijst[$t] = $naamdelen[1]; } for ($t = 0; $t < sizeof($voornamenlijst); $t ++){ echo "$voornamenlijst[$t]
"; } echo "
"; for ($t = 0; $t < sizeof($familienamenlijst); $t ++){ echo "$familienamenlijst[$t]
"; } echo "
"; $namen = array('Jan' => 'Peeters', 'Tom' => 'Willems', 'Bea' => 'Aerts'); foreach ($namen as $sleutel => $waarde){ echo "$sleutel: $waarde
"; } foreach ($namen as $waarde){ echo "$waarde
"; } echo "
"; $tekst = 'Dit is het begin van een langere tekst. De rest van de tekst kun je lezen als je op de link "Lees meer" klikt.'; $woorden = explode(' ', $tekst); for ($t = 0; $t < 10; $t ++){ echo "$woorden[$t] "; } echo "... Lees meer"; ?>