"; include('albumsmettekst.php'); echo ""; if (isset($_GET['map'])){ echo ""; echo ""; $map = ($_GET['map']).'/'; $map = str_replace('//', '/', $map); $titel = $_GET['titel']; $bestanden = array(); $b = 0; $overzicht = opendir($map); while ($bestand = readdir($overzicht)) { if (strtolower(substr($bestand, -3)) == 'jpg'){ $bestanden[$b] = $bestand; $b++; } } closedir($overzicht); sort($bestanden); reset($bestanden); $reeksaantal = floor(sizeof($bestanden)/$aantal); $rest = sizeof($bestanden)%$aantal; if ($rest != 0){ $reeksaantal++; } function toonReeks($nummer){ global $map; global $bestanden; global $start; global $aantal; global $reeksaantal; global $rest; $start = ($nummer-1)*$aantal; $reeks = $start + $aantal; if (($nummer == $reeksaantal)AND($aantal != sizeof($bestanden))AND($rest != 0)){ $reeks = $start + $rest; } echo ""; for($t = $start;$t < $reeks; $t ++){ echo ""; } echo "
"; echo "


"; } if (isset($_GET['reeks'])){ $reeks = $_GET['reeks']; } else { $reeks = 1; } toonReeks($reeks); $volgende = $reeks+1; if ($reeks == $reeksaantal){ $volgende = 1; } $vorige = $reeks-1; if ($reeks == 1){ $vorige = $reeksaantal; } if ($reeksaantal > 1){ echo "Vorige"; for ($t = 1; $t <= $reeksaantal; $t ++){ echo ""; } else { echo "class=\"knop1\">"; } echo "$t"; } echo "Volgende"; } } ?>