Boodschap

Naam:

Bericht:


"; echo $_POST['bericht']; echo "
"; $bericht = $_POST['bericht']; echo $bericht; echo "
$bericht
"; mail('info@harryvanbavel.be', 'testje', $bericht); $email = 'harryvanbavel@hotmail.com'; $bericht = $_POST['bericht']; $onderwerp = 'Testbericht'; $inhoud = "Webformulier".$bericht.""; $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers.= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; mail($email, $onderwerp, $inhoud, $headers); ?>